Säkerhetslucka i Internet Explorer.

För några dagar sedan så upptäcktes ett säkertshål i Internet Explore. Detta gäller alla versioner utom IE10. Felet går att någon person kan komma att köra en extern kod på din dator och genom detta komma åt din dator. Så i korthet så kan man säga att en person kan göra en hemsida som man […]