Ads som poppar upp nere i vänstra hörnet

På sista tiden har vi haft kunder som kommit in med datorer på service med ads och spam problem. Det som händer är att ett rullande av ads som poppar upp nere i vänstra hörnet. Det är väldigt störigt då det på vissa sidor kan se ut som det är riktiga länkar som dyker upp. Spam […]

Skapa säkra lösenord

Vad är ett säkert lösenord? Idag finns det många olika tjänster på nätet som kräver att man har ett lösenord kopplat till tjänsten. Vad är ett säkert lösenord? Hur kan man skapa säkra lösenord, samtidigt som man har en sportslig chans att komma ihåg det? Tumregler för att skapa säkra lösenord. Först kan vi gå […]