Flexopac valde oss när det gällde IT-stöd. Flexopac är ett medelstort företag med säte i Halmstad och trycker, laminerar och skär olika plastförpackningar till matvaror.

Vi fick i uppdrag av Flexopac att utveckla ett kompletterande system vid sidan av deras affärssystem för spårbarhet. Systemet är utvecklat i PHP och MySQL. Systemet samlar information om tillverkningsordrar som skapas först i affärssystemet och sedan anges olika artiklar och värden i spårbarhetssystemet. Sedan kan man söka i spårbarhetssystemet på olika fält och kriterier.