Snabbsösfunktion i Pyramid

Unikum har utvecklat en ny sorts snabbsök i den senare versionen av 3.40b och senare. Den nya snabbsöksfunktionen innebär att från ett vanligt textfält som exempelvis kundkod i orderrutinen, kan du skriva en valfri del av företagsnamnet och inom några millisekunder kommer ett sökresultat att visas i en popup-lista. Detta gör arbetet i Pyramid mer effektivt och det går fortare att söka upp en kund och lägga en ny order.

Tips! Genom att klicka på knappen inställningar i den popup-ruta som dyker upp, kan du justera informationen som syns i popup-rutan. Inställningarna är unika och alla användare kan ha sina egna inställningar för informationen som dyker upp. Som systemadministratör kan du justera inställningaran så de slår in för en viss grupp av användare eller alla användare.

Hampus Nordström
System Developer / Sales @ Partman Nordic AB