Snabbsöksfunktion

Snabbsösfunktion i Pyramid Unikum har utvecklat en ny sorts snabbsök i den senare versionen av 3.40b och senare. Den nya snabbsöksfunktionen innebär att från ett vanligt textfält som exempelvis kundkod i orderrutinen, kan du skriva en valfri del av företagsnamnet och inom några millisekunder kommer ett sökresultat att visas i en popup-lista. Detta gör arbetet […]