Busfabriken är det ledande leklandet i Sverige. Med sina innovativa lekland så har man satt standarden på lekland i Norden.
Vi blev kontaktade av Busfabriken som var i behov av ett utökat IT-stöd till följd av deras expanderande verksamhet. Busfabriken hade vid dagen för kontakt implementerat en VPN-lösning via DGC, där man hyrde in sig på fasta förbindelser. Mätt efter deras behov samt nyttan av denna funktionalitet kom vi fram till att nuvarande lösning kunde bytas ut till en mer kostnadseffektiv lösning utan att förlora den funktionalitet som önskades.

Busfabriken i Sverige och Eventyrfabrikkens kostnader för denna lösning var närmare 10 000kr/mån, totalt ca 120 000kr/år. Efter en analys började vi skissa på ett lösningsförslag. Partman är specialister på Mikrotik och vet om att i dessa lägen är funktionalitet samt prisbilden på dessa produkter helt oslagbara. På alla orter installerades en Mikrotikbrandvägg samt det förhandlades fram nya avtal för Adsl2+ abbonemang på alla orter.
Valet föll på Telia i dom fall som dessa kunde leverera, hastigheten var 24/3Mbit på dom flesta orter.

Efter implementeringen har vi lyckats bibehålla samma funktionalitet med den skillnaden att kostnaden sjönk till ca 3500kr/mån, totalt ca
42 000kr/år. Besparigen på ca 78 000kr/år gjorde att man hade en ROI på ca 10månader!